Οι ενήλικες αθλητές μας με τις ομάδες Grand Slam, αφιερώθηκαν σε μία ημέρα γεμάτη με τεννιστικές εμπειρίες , και όχι μόνο…
Ομάδες Grand Slam, με δυνατούς παίχτες/χτριες…Et ce fut tout à l'intérieur merveilleux et en dehors des stades et des résultats intéressants!