Οι ενήλικες αθλητές μας με τις ομάδες Grand Slam, αφιερώθηκαν σε μία ημέρα γεμάτη με τεννιστικές εμπειρίες , και όχι μόνο…
Ομάδες Grand Slam, με δυνατούς παίχτες/χτριες…И это было все замечательно внутри и снаружи стадионов и результаты являются захватывающими!