Ο Σύλλογος των Πρωταθλητών

Πρόλογος
Το Αθλητικό Κέντρο Αντισφαίρισης Μαραθώνα ( Α.Κ.Α.Μ. ), είναι αμιγής αθλητικός σύλλογος  Αντισφαίρισης, ιδρύθηκε το 1995 (αφού προηγήθηκε σχετική απόφαση -αρ.απ.3685/1994 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας) με σκοπό να βοηθήσει στην εξάπλωση και την εκμάθηση του αθλήματος σ’ ολόκληρη την Ανατολική Αττική. Έκτοτε αποτελεί τον κύριο και μόνο μοχλό για την ανάπτυξη της Αντισφαίρισης στη περιοχή, διατηρώντας πάντοτε χαμηλό προφίλ.
Χάρις στη δουλειά που γίνεται κυρίως στις σχολές αντισφαίρισης για παιδιά, (όπου ακολουθούνται μέθοδοι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα), το Α.Κ.Α.Μ. έχει αναρριχηθεί στα υψηλότερα σκαλοπάτια της Πανελλήνιας κατάταξης ξεπερνώντας ομίλους με μακρόχρονη ιστορία στο άθλημα

Translation